Verbaal versus non-verbaal

Verbaal versus non-verbaal

Als we kijken naar onze hersenen dan is er een belangrijk onderscheid in betekenis tussen de linker- en rechterhersenhelft. Taal hoort bij het denken en is een activiteit van de linkerhersenhelft, het communiceren met woorden. Feitelijk is taal abstract.

Creativiteit hoort bij de rechterhersenhelft en communiceert zintuiglijk, dat is heel concreet denken in beelden, geluiden enz. De combinatie van beiden maakt het verbaal en non-verbaal communiceren niet alleen mogelijk, maar ook compleet.

Vergeleken met computers is de linkerhelft een seriële processor en de rechterhelft een parallelle processor.

De linkerkant denkt lineair, in verleden en toekomst, filtert de omgeving op bruikbaarheid, en ordent en structureert. De rechterkant is in het heden en in verbinding met alles wat er is, deze kant ervaart alles om zich heen en neemt zintuiglijk waar. Zintuigen zijn altijd in het heden. Ze nemen waar zonder ergens een mening over te hebben; beoordelen & oordelen is een denkproces. Deze afbeelding geeft daar een aardig idee over.